Kronološki pregled Športno strelskega društva RADGONA

V  Gornji Radgoni so se začeli ukvarjati s strelskim športom že v letu 1953, ko so bile podane potrebe za ustanovitev strelskih družin, ki ga je dalo, takrat ustanovljeno, vodstvo Strelskega odbora Gornja Radgona. Ustanovile so se prve strelske družine: SD Mura, SD Peter Danjko in SD Efenko, po delovnih organizacijah pa so delovale sekcije. Zaradi kadrovske organiziranosti so naposled ostale delovne le še sekcije po delovnih organizacijah, njihovi tekmovalci pa so bolj ali manj nastopali na sindikalnih športnih igrah. Med temi sekcijami je bila tudi sekcija delovne organizacije ELRAD.

Januarja 1972 so člani strelske sekcije, takratne delovne organizacije Elrad, pričeli razmišljati o bolj organiziranem delu. Stekle so priprave za ustanovitev Strelske družine. Izvoljen je bil iniciativni odbor, ki je na svoji seji 25. 01. 1972, sklenil ustanoviti strelsko družino v podjetju z imenom STRELSKA DRUŽINA ELRAD Gornja Radgona. Člani tega odbora so se vestno lotili dela pri pripravi Statuta in sklica Občnega zbora. Svoje zamisli so realizirali na prvem Občnem zboru 04. 02. 1972, ko so sprejeli pravila društva in izvolili prvo vodstvo družine. Prvo vodstvo družine, oziroma Upravni odbor, je na svoji prvi seji 10. 02. 1972, že sprejemal plan dela in finančne načrte, ter pristopil k registraciji društva in včlanitev v strelske odbore in Strelsko zvezo Slovenije.

Tako je 13. 03. 1972 Strelska družina Elrad prejela odločbo o vpisu v register društev. Pričelo se je redno in organizirano delo, ter prva tekmovanja. Potrebno je bilo veliko dela in finančnih sredstev, za izboljšanje stanja prostorov, za vadbo in opremo tekmovalcev. Velik del težav se je razrešilo ob pomoči takratne delovne organizacije, katere ime je družina tudi imela. Ob članih, zaposlenih v delovni organizaciji, so se pričeli včlanjevati v družino, tudi njihovi otroci, učenci osnovne šole in drugi. Tako sta se ob članski ekipi, dokaj hitro formirali  ekipi pionirjev in mladincev. Še istega leta, se je izvedlo prvo družinsko tekmovanje v vseh takratnih selekcijah. V jeseni istega leta je delovna organizacija za popoldanski čas, ponudila svoje prostore za treninge tekmovalcev, s tem pa je bila omogočena vadba tudi v slabem vremenu, saj se je pred tem odvijalo vse na prostem.

            V leto 1973 so člani društvo stopali zadovoljni in optimistično razpoloženi. Tekmovalci v vseh starostnih kategorijah, so pričeli s tekmovanji z zračno puško na občinskem in medobčinskem nivoju, pa vse do državnih tekmovanj. Leto kasneje je društvu uspelo kupiti malokalibrsko orožje in še istega leta so se tekmovalci Elrada udeležili medobčinskega prvenstva v Murski Soboti. Treningi s tem orožjem so se odvijali v Radencih. Tiha želja tekmovalcev in ostalih članov društva je bila, da bi društvo dobilo primerne prostore za vadbo in shrambo orožja z majhno pisarnico, katere zidove bi krasila prva prejeta priznanja in pokali. Uresničitev teh načrtov, oziroma želja, je prišla še istega leta, s sporazumom med TVD Partizan in Elradom, ko so omogočili ureditev prostorov, v nekoč elektronskem obratu delovne organizacije. Postoriti je bilo potrebno veliko stvari, preden se je lahko pričel vadbeni proces na 4 steznem strelišču. Veliko so člani društva postorili sami, pomoč pa je nudila tudi delovna organizacija. Seveda pa samo strelišče ni bilo dovolj za vadbo. Potrebno je bilo nabaviti tudi nekaj kakovostnega orožja, strelske jopiče, rokavice… Z novo opremo so se dvigali tudi rezultati in že so prišla prva večja tekmovanja, tudi na nivoju takratne Jugoslavije. Pravi strelski zanesenjaki niso bili nikoli zadovoljni s tistim kar so dosegli. Venomer jih je gnal nemiren duh delavnosti in neizmerna želja po še boljšem in kvalitetnejšem. Leta 1976 se je prav iz teh razlogov pristopilo k temeljiti rekonstrukciji strelišča. Posodobitev, ki je terjala novo elektrifikacijo za namestitev 4 steznega avtomatskega strelišča, ni bil majhen zalogaj. Tekmovanje delavcev Gorenja iz vse Jugoslavije (Gorenijada) je tako že potekala na novem strelišču. Ob prisotnosti številnih gostov, je ob majhni svečanosti, strelišče odprl najstarejši član družine – Mirko Vogrinec.

Strelski šport je bil v takratni Jugoslaviji v zelo velikem vzponu. Radgonski strelski delavci pri tem razvoju niso želeli zaostajati. Velike potrebe po strokovnih kadrih, hkrati pa skrbeti za izpopolnjevanje teh kadrov je bila prioriteta, ki se je kasneje pokazala kot dobra naložba pri intenzivnem delu z mladimi. Med vsemi tekmovalci moramo navesti nekaj imen tekmovalcev, ki so s svojimi rezultati veliko pripomogli, da se je o družini govorilo in pisalo tudi sredstvih javnega obveščanja: Alojz Slanič, Vlado Vučko, Mirko Vogrinec, Ivan Petek, Janko Kralj, Franc Strniša, Oskar Šmid Janko Stergar…Slednji je imel v tistih tekmovalni letih nemalo zaslug, da so se člani društva lahko veselili uspehov.

V obdobju med letom 1980 in 1990 so se izšolali številni strelski delavci in pridobili nazive sodnika. Pričela so se tesnejša sodelovanja v regiji in izven nje. Tekmovalni koledarji so bili realizirani v celoti, saj so bili tekmovalci Elrada prisotni na vseh tekmovanjih. Z vsemi selekcijami so tekmovalci društva nastopali, tako ekipno ali posamezno, na republiških in državnih prvenstvih v takratni Jugoslaviji. Leta 1986 je bila Gornja Radgona organizator festivala bratstva in enotnosti Jugoslavije. Streljanje z začno puško je bilo organizacijsko zaupano Strelski družini Elrad. Priprave na tekmovanje so narekovale širitev strelišča. Nastalo je, za takratne razmere, sodobno 10 mestno avtomatsko strelišče z garderobami, sodniško sobo, klubskim prostorom in prostorom, ki je služil večnamenski rabi. Sodobno strelišče, kakršnih takrat v Sloveniji ni bilo veliko, je na slavnostni otvoritvi, ob prisotnosti številnih pomembnih gostov (med njimi tudi takratni sekretar SZS Edvard Progar), predal svojemu namenu, predsednik strelske družine Alojz Slanič. Na tem strelišču se je nato odvijalo tekmovanje v okviru  festivala, prostori pa še danes služijo svojemu namenu za treninge in organizacijo manjših ali večjih tekmovanj. V vseh teh letih, od obstoja do leta 1990, so strelci zastopali strelsko družino na vseh večjih tekmovanjih v Jugoslaviji: Gorenijada (Subotica, Slavonski brod, Sarajevo), državna prvenstva za vse selekcije: Gornji Milanovac, Čačak, Smederevo, Niš, Skopje… Nastopi na tekmovanjih po vsej Sloveniji so bili pravzaprav nekaj posebnega. Tekmovalci  v letu 1989, v postavi, Vlado Vučko, Janko Hlade, Milan Svetec ml. in Davorin Slanič, so se uspeli prebiti skozi kvalifikacijska tekmovanja za vstop v državno ligo. Velik napredek v strelskem športu je bila tudi odločitev SZS, da morajo tekmovalci v trapu biti člani strelskih družin. Tako so se številni dobri strelci na leteče cilje, vključili v strelsko društvo in v njem pričeli delovati v okvirju trap sekcije (Franc Strniša, Janko Kralj, Oskar Šmid). Tako kot drugi tekmovalci so tudi sami uspešno nastopali na ligaških in drugih odprtih tekmovanjih, širom države. 

            V obdobju 1990 – 2002  se je pisala novejša zgodovina športnega strelstva v Sloveniji. Osamosvojitev Slovenije je pustila velike posledice tudi v strelskem športu, saj je prišlo do velike reorganizacije v tekmovalnem in kadrovskem pogledu. Prehod iz nacionalnega programa v mednarodni program ni zahteval le popolnoma nove opreme tekmovalca, ki je bila pogojena z velikimi finančnimi sredstvi, ampak je zahteval tudi nov pogled na izvedbo samih treningov. Ob velikem intenzivnem delu pri zbiranju potrebnih finančnih sredstev za opremo, se je pričelo tudi strokovno izpopolnjevanje tekmovalcev, sodnikov in trenerjev. V društvu je prihajal val mlajših tekmovalcev, vzgojenih z delom strelskih delavcev iz domačih vrst. Pričel se je tekmovalni ciklus v katerem so tekmovalci prvič prodrli tudi izven meja države Slovenije. Leta 1992 je sledilo prvo  mednarodno sodelovanje na tekmovanju v Avstriji, ki je bilo potrditev vsega dela od obstoja društva pa do takrat. Na povabilo HSV Feldbach, da se strelci udeležijo tekmovanja z vojaško puško, so odpotovali naslednji tekmovalci: Slanič Davorin, Hlade Janko, Horvat Branko in Slanič Aleš. Že leta 1993 so tekmovalci Radgone prejeli ponovno povabilo na tekmovanje v Avstrijo v Feldbach na tekmovanje ob otvoritvi njihovega strelišča. Še istega leta je sledilo povratno tekmovanje na povabilo radgonskih strelskih delavcev. Vodstveni kader društva je bil soorganizator ideje o izvedbi mednarodne lige. Liga je zaživela in kaj hitro prerasla v » Ligo treh dežel«, kjer ob ekipah iz Pomurja in Štajerske, nastopajo tudi ekipe iz Avstrije in Hrvaške. V mednarodnem programu je tekmovalcem po treh letih nastopanja v 3. državni ligi uspel podvig, s katerim so postali drugoligaši. Prav gotovo je to tekmovalni mejnik v društvu, saj je bil to en izmed največjih tekmovalnih uspehov do takrat. Ekipo so sestavljali: Milan Svetec ml., Horvat Branko, Davorin Slanič in Borut Flegar.

19. 01. 1995 se je Strelska družina ELRAD preimenovala v Strelsko družino RADGONA. Preimenovanju je botrovalo dejstvo, da je bil dolgoletni sponzor Elrad v stečaju in dejstvo, da je v okvirih današnje občine Gornja Radgona, ostala edina strelska družina, ki je bila še aktivna.

Leta 1996 strelska družina uresniči največje želje na področju organizacijskih del, saj je bila izvajalec 5. Državnega prvenstva v streljanju za selekcije pionirjev in pionirk v streljanju s serijsko zračno puško ter mlajših mladincev in mladink v streljanju z standardno zračno puško in pištolo. Tekmovanje je potekalo na montažnem strelišču v telovadnici Osnovne šole v Gornji Radgoni. V dveh tekmovalnih dneh je tekmovalo 180 tekmovalcev iz vse Slovenije. Izvedba državnega prvenstva je od vseh sodelujočih dobila zelo visoko oceno, s tem pa je bilo poplačano veliko vloženega truda v ta projekt. Ta organizacijski uspeh je člane  izzval, da so leta 1997 izvedli mednarodni turnir v športnem streljanju v mednarodnem programu, izvedenem na montažnem strelišču, postavljenem v telovadnici Osnovne šole. Turnir so poimenovali »Pokal Radgone« in je postal tradicionalen mednarodni turnir, na katerega redno prihajajo najboljši tekmovalci iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske in se sovpada v okvir praznovanja občine Gornja Radgona.

Vzporedno s prireditvami, treningi in tekmovanji vseh selekcij, društvo nenehno skrbi za izobraževanje strokovnega kadra (trenerje in sodnike) in opremljanju tekmovalcev.

Leta 1999 Strelska družina beleži največji uspeh  v njeni zgodovini obsoja. Brez izgubljene tekme, so tekmovalci družine zmagali v 2. državni ligi, s tem pa jim je uspela uvrstitev v najelitnejši razred ligaškega tekmovanja. Za ekipo, ki ji je uspela uvrstitev v 1. državno ligo so nastopali: Davorin Slanič, Ernst Huber, Branko Horvat in Milan Svetec ml.. Ob teh uspehih ne gre prezreti tekmovalcev v sekciji trap. Njihovi uspehi v zadnjih letih delovanja so pokazali, da veliko ur treningov ni bilo zaman. Uspehe so nizali tako kot ekipa, kakor tudi posamezno. Tako ekipa, kakor tudi posamezniki (Dani Šmid, Tadej Kostanjevec), so dosegli, in še dosegajo, vrhunske uvrstitve na nacionalnem in tudi na mednarodnem nivoju. V svojih vrstah imajo dva odlična tekmovalca Danija Šmida in Tadeja Kostanjevca. Dani Šmid in Milan Svetec ml. sta bila vrsto let zapored med najboljšimi športniki v Občini, prav tako pa nekaj zadnjih let kategorizirana športnika državnega razreda (poleg nekaterih drugih posameznikov: Milan Pelcl, Žiga Prajndl). Najbolj razveseljivo pa je, da se počasi in vztrajno približuje nov val mlajših tekmovalcev: Žiga Prajndl, Mario Klemenčič…

V mescu maju leta 2001 je na Občnem zboru društva v na podlagi predpisov in zakona o športu prišlo do spremembe imena društva. Društvo je sprejelo sklep po katerem se društvo preimenuje v: »ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO RADGONA«.

Društvo je članica Strelske zveze Slovenije. Trenutno v društvu vadijo in tekmujejo 4 selekcije. To so: pionirji-ke, mlajši mladinci, člani mednarodni program in nacionalni program in trap. Tekmujejo na regijskih in v državnih ligah, in vseh odprtih tekmovanjih, kakor državnih prvenstvih.

Ob koncu pregleda nekega obdobja ne gre prezreti tistih ljudi, ki so v društvu že od samega začetka. Verjetno ni nikogar, ki v strelskem športu ne bi poznal velikega zanesenjalka in dobitnika številnih priznanj Alojza Slaniča. Priznanje Olimpijskega Komiteja, zlati grb mesta Gornja Radgona... Lahko bi si le želeli več takšnih ljudi kot je on, ki zna vztrajati pri svojem delu in mu zagnanosti, kljub letom, ne manjka. Večkratni predsednik društva, ki je ob svojem delu spremljal številne generacije mladih, še vedno najraje dela z njimi in upa, da bodo ti prevzeli breme tega športa nekoč nase.


Športno strelsko društvo
RADGONATrg svobode 15c
9250 Gornja Radgona

(02) 564 14 20
041 935 095

ssd.radgona@siol.net

Davčna: 30146810
TRR:SI56 0312 2100 0000 637
SKB d.d.

 


ZGODOVINA


DRUŠTVO

OU Društva
Akti


POKAL RADGONE


REZULTATI

Pionirji
Mladinci
Člani
Trap


KOLEDAR


GALERIJA